Jäseneksi liittyminen ja jäsenyyden jatkaminen

Suomen Linja-autoharrastajat ry:n jäseniksi voivat liittyä kaikki linja-autoharrastajat.

Jäseneksi liittyminen tapahtuu seuraavasti:

Jäsenmaksu on 10 euroa/vuosi.

Jos haluat liittyä uudeksi jäseneksi tai jatkaa jäsenyyttäsi kuluvalle vuodelle, maksa 10 euroa tilille:
(BIC NDEAFIHH) IBAN  FI55 1185 5000 1420 61, maksun saaja SLAH/Intosalmi

Kirjoita maksulomakkeen tiedonanto-osaan:
Nimesi
Osoitteesi
Mahdollinen sähköpostiosoitteesi tai vaihtoehtoisesti puhelinnumerosi.


Muuta ei tarvita.

Jäsenmaksutuloja käytetään Bussidata-sivuston ylläpitoon ja yhdistyksen toimistokuluihin.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Henkilörekisteriseloste

Johdanto

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat mm. nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Rekisterinpitäjä

Suomen Linja-autoharrastajat ry

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Suomen Linja-autoharrastajat r.y.
c/o Juhani Intosalmi
Kirkkokatu 6 C 47
15140 LAHTI

Yhteyshenkilö
Juhani Intosalmi

Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköposti
050 565 8172
juhani.intosalmi (at) gmail.com

Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

Tietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään jäsentietojen ylläpitoon ja jäsenmaksujen keräämiseen sekä pohjana laskutustiedoissa jos jäseniltä laskutetaan muita maksuja. Lisäksi tietoja käytetään seuran sisäisessä viestinnässä.

Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisteriin kirjataan jäsenten etunimi, sukunimi, mahdollisesti kotiosoite, sähköposti ja/tai puhelinnumero

Tietolähteet

Tietolähteenä jäsenrekisterille ovat jäseneksi liittyessä annettavat tiedot, sekä puhelimitse tai sähköpostilla tapahtuvat jäsentietojen päivitykset.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta Suomen Linja-autoharrastajat r.y:n ulkopuoliseen käyttöön.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisteri on suojattu ja sijoitettu sellaiseen paikkaan, ettei asiaankuulumattomilla henkilöillä tai tahoilla ole pääsyä rekistereihin. Henkilötietoja pääsevät näkemään vain järjestelmän ylläpitokäyttäjät. Jäsenrekisteriä pitävät yhdistyksen hallituksen valtuuttamat henkilöt. Yhdityksen hallituksella on yhdistyslain mukainen velvollisuus ylläpitää jäsenrekisteriä yhdistyksen jäsenistä.